• label1

  • label2

Sekcija ugostitelja i turističkih djelatnika

HACCP za ugostiteljstvo

Poštovani ugostitelji,
Kako je poznato, prema Zakonu o hrani NN 46/07 i Pravilniku o higijeni hrane NN 99/07,bilo je potrebno poslovanje, proizvodnju, pripremu i posluživanje hrane do 1. siječnja 2009. godine uskladiti s odredbama navedenih propisa. Na temelju dugogodišnje suradnje Hrvatske obrtničke komore i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije u edukaciji različitih struka iz područja ugostiteljske, trgovačke i drugih proizvodnih djelatnosti, sudjelovanja na stručnim skupovima, gdje su se obraĎivala načela dobre higijenske prakse i dobre proizvoĎačke prakse, davani primjeri i upute uz uvoĎenje HACCP sustava, učešća na godišnjim izdanjima CD-a različitih cehovskih aktivnosti, te posebnih izdanja na CD-u sa temama HACCP-a, izraĎni su : „Vodič dobre higijenske prakse za ugostitelje" i „HACCP vodič – Praktična provedba načela HACCP sustava za ugostitelje."

PREUZMI PDF PRIMJERAK "HACCP za ugostiteljstvo"

Prijava korisnika