• label1

  • label2

Sekcija ugostitelja i turističkih djelatnika

INFORMACIJA ZA UGOSTITELJE

 

 

 

Obavezna prilagodba ugostitelja do 16. kolovoza 2012., temeljem Pravilnika o minimalno tehničkim uvjetima, sukladno  članku 51. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Opširnije:INFORMACIJA ZA UGOSTITELJE

REGISTRACIJA OBJEKTA

Registracija objekata

Uputa za postupak evidencije subjekata koji obavljaju djelatnost s hranom

Svi subjekti koju posluju s hranom ne životinjskog podrijetla i/ili su prema Zakonu o hrani u nadležnosti sanitarne inspekcije dužni su provesti evidenciju svih svojih objekata sukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/08). Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi izdaje Rješenje o evidenciji objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i Izvod iz evidencije objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i po potrebi na zahtjev.

Opširnije:REGISTRACIJA OBJEKTA

HACCP za ugostiteljstvo

Poštovani ugostitelji,
Kako je poznato, prema Zakonu o hrani NN 46/07 i Pravilniku o higijeni hrane NN 99/07,bilo je potrebno poslovanje, proizvodnju, pripremu i posluživanje hrane do 1. siječnja 2009. godine uskladiti s odredbama navedenih propisa. Na temelju dugogodišnje suradnje Hrvatske obrtničke komore i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije u edukaciji različitih struka iz područja ugostiteljske, trgovačke i drugih proizvodnih djelatnosti, sudjelovanja na stručnim skupovima, gdje su se obraĎivala načela dobre higijenske prakse i dobre proizvoĎačke prakse, davani primjeri i upute uz uvoĎenje HACCP sustava, učešća na godišnjim izdanjima CD-a različitih cehovskih aktivnosti, te posebnih izdanja na CD-u sa temama HACCP-a, izraĎni su : „Vodič dobre higijenske prakse za ugostitelje" i „HACCP vodič – Praktična provedba načela HACCP sustava za ugostitelje."

PREUZMI PDF PRIMJERAK "HACCP za ugostiteljstvo"

Obavijest ugostiteljima

Prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti svaki ugostitelj (pravna ili fizička osoba) je dužan nakon ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu objekata koji se ne kategoriziraju:

Opširnije:Obavijest ugostiteljima

Prijava korisnika