• label1

  • label2

Sekcija trgovine

HACCP Trgovina

Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora predstavile su danas u HOK-u Vodič dobre higijenske prakse za trgovinu u poslovanju s hranom i HACCP vodič kojima je cilj podizanje kvalitete rada s hranom i usklađivanje s europskim zakonodavstvom.

Naime, Zakonom o hrani i Pravilnikom o higijeni hrane, do 1. siječnja 2009. bilo je potrebno poslovanje, proizvodnju, pripremu i posluživanje hrane uskladiti s navedenim propisima. Stoga su u suradnji HGK, HOK-a i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izrađeni ovi vodiči.

Vodič dostupan na http://www.hok.hr/cro/cehovi/haccp_trgovina.

Prijava korisnika