• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.1. »INOVACIJE«

 

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 96/16.

Pravilnik stupa na snagu 22.10.2016.

PREDMET POTPORE

Predmet potpore su aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva.

KORISNIK POTPORE

Korisnik potpore može biti:

a) vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama;

b) pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama;

c) zajednički korisnik;

d) znanstveno tijelo.

FINANCIRANJE.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 3.333.360 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 2.500.020 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 833.340 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Sredstva javne potpore raspoređuju se i definiraju po pojedinom Natječaju.

Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.

Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku na temelju Natječaja koji raspisuje Upravljačko tijelo.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).

Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.

Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava

 

 

Prijava korisnika