• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 107/15. 2015. objavljen

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA  Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajačicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima, te posebnim načinima ribolova

 

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova (»Narodne novine« br. 84/2015 i 94/2015) u članku 7. stavku 3. riječi »Galijula, Palagruža,« brišu se, a iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U dijelovima ribolovne zone C unutar pojasa od 2 Nm od otoka Palagruže i Galijule zabranjen je ribolov pridnenim mrežama stajaćicama.«.

Članak 2.

(1) U članku 13. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U dijelovima ribolovne zone C unutar pojasa od 2 Nm od otoka Palagruže i Galijule dozvoljeno je polaganje do najviše 100 vrša za lov krupnih rakova po ribarskom plovilu.«

(2) Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Pravilnik je stupio na snagu 08.10.2015.

Prijava korisnika