• label1

 • label2

Obavijesti UO Pag

OBVEZE OBRTNIKA U NAREDNOM RAZDOBLJU SUKLADNO ZAKONIMA I PRAVILNCIMA

 

 1. Isplatom zadnje plaće u 2015. izvršiti konačni obračun poreza na dohodak i prireza ukoliko je to potrebno.
 • ako tijekom 2015. plaća nije redovito isplaćivana pa nije iskorišten osobni odbitak ili je po toj osnovi porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito pa je porez uplaćen u većem iznosu
 1. Za koje radnike se sastavlja obračun: 
 • za radnike koji su kod poslodavca ostvarivali plaću u cijelom obračunskom razdoblju (2015.)
 • za radnike koji nisu mijenjali prebivalište / boravište između gradova i općina koje su propisali plaćanje prireza 
 • za radnike kojima je za pojedine mjesece 2015. isplaćena naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja (bolovanje iznad 42 dana; korištenje prava na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust ili drugi dopust za koji se isplaćuje naknada plaće, nema obračuna ako su prava korištena 12 mjeseci)
 1. Kada se još sastavlja godišnji obračun: 
 • u svim slučajevima kada je porezno opterećenje u 2015. bilo različito, te bi radnik temeljem godišnjeg obračuna ostvario razliku za povrat pretplaćenog poreza ili razliku za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernog godišnjeg oporezivanja
 • radi možebitnog iskorištenja osobnog odbitka iz čl. 36. st. 1. i 2. ZpDOH, a prema PK kartici radnika
 1. Tko ne mora a može sastaviti obračun: 
 • poslodavac koji je redovito isplaćivao plaće ne mora sastaviti godišnji obračun poreza i prireza a i može sastaviti godišnji obračun za radnike koji nisu iskoristili dio osobnog odbitka, uz zadovoljenje propisanih uvjeta: 
  a) da su radnici ostvarivali plaću cijelu 2015. 
  b) da nisu mijenjali prebivalište/boravište između gradova/općina koje su propisale plaćanje prireza
 1. Utvrđivanje predujma poreza za dohodak utvrđen za 2015. 
  a) mjesečni predujam utvrđuje se i plaća na temelju podataka iz godišnje porezne prijave za 2015. (prethodno porezno razdoblje - ukida se rješenje) 
  b) u tom se iznosu plaća za mjesec koji slijedi iza mjeseca u kojem je istekao rok za podnošenje godišnje prijave do podnošenja nove porezne prijave
 2. Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost plaćaju porez na dohodak po godišnjoj poreznoj priavi s danom podnošenja godišnje porezne prijave, ne kao do sada u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
 • za 2015. najkasnije do 29.02.2016.
 1. Od 01.01.2016. porezna uprava više neće izdavati rješenja o mjesečnoj osnovici i iznosima doprinosa već su osiguranici sami obveznici i obračunavanja i plaćanja obveza doprinosa uz obvezu podnošenja Obrasca JOPPD (čl. 67.a ZDOP)
 2. Obveza dostavljanja prvog JOPPD za staž osiguranja za siječanj 2016. do 15.02.2016. 
  Voditi računa da se uplata doprinosa izvrši na dan podnošenja JOPPD. 
  Ako se propusti rok do 15.02. (npr. podnese se 18.02.), oznaka na dan mora biti 15.02.
 1. Porezni obveznik može odabrati višu osnovicu osiguranja s tim da se ne podnosi zahtjev PU radi izbora više osnovice, već osiguranik o izabranoj višoj osnovici podnosi izvješće putem JOPPD 

Prijava korisnika