• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

Konstituirana Skupština Obrtničke komore zadarske županije                                                                                                   Dana 10.03.2015. g. u Zadru je održana konstituirajuća Skupština POK-e Zadar na kojoj su izabrani:   za predsjednika Stipe Knežević;       za potpredsjednike:  Mladen Malta i Andreja Bukša;           

Članovi Upravnog odbora:     Mladen Malta, Andreja Bukša, Mirjana Vrsaljko, Ante Lukačić i Davor Hofman                                    

Članovi Nadzornog odbora: Dunja Ćupić Šimičević, Ivana Mrvičić i Marina Ugrinić.

Izborom Andreje Bukše za potpredsjenika Područne obrtničke komore Zadar, odano je priznanje Udruženju obrtnika Pag, a i svim obrtnicima Paga uključenim u rad POK-e kroz: Cehove, Komisije, Upravni odbor i druga tijela Komore.

 

 Predsjednik POK-e Stipe Knežević; potpredsjednici: Andreja Bukša i Mladen Malta

Prijava korisnika