• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

 

PODUZETNIČKI IMPULS 2015.

 

Poštovani,

 Objavljen je JAVNI POZIV - Poduzetnički impuls 2015. - za bespovratna sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta:

 Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike (http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4118#Cjelo%C5%BEivotno%20obrazovanje%20za%20obrtnike )    Otvoren od 30.03. – 13.11.2015.

 Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti (http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4118#Ja%C4%8Danje%20konkurentnosti%20uslu%C5%BEnih%20djelatnosti )     Otvoren od 30.03. – 13.04.2015.

 Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije (http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4118#Ja%C4%8Danje%20konkurentnosti%20prera%C4%91iva%C4%8Dke%20industrije )    Otvoren od 30.03. – 13.04.2015.

 

Prijava korisnika