• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

OBAVIJEST

 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podsjeća obveznike podnošenja prijava na mirovinsko osiguranje sa više od 3 osiguranika da su nakon 31. ožujka 2014. dužni podnositi prijave elektroničkim putem (E-prijave).

Promjena stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%    Na 12. sjednici Hrvatskog sabora po hitnoj proceduri 21. ožujka 2014. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Izmjene spomenutog propisa objavljene su u Narodnim novinama broj 41/14., Doprinosi se obračunavaju prema propisima važećima za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi. To znači da će obveza obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 15% na bruto plaću nastupiti s početkom svibnja jer će se tad podmirivati doprinosi za staž osiguranja ostvaren travnju.

Ovjera mjerila ( baždarenje vaga)      Udruženje obrtnika  Pag  u suradnji sa Državnim zavodom za  normizaciju  i mjeriteljstvo  Rijeka, organizira ovjeravanje mjerila ( baždiranje vaga ) . Rok prijave26.05.2014. godine.

-     kuhari, konobari,  prodavači, pekari      Udruženje obrtnika Pag u suradnji s ZZJZ iz Zadra organizira polaganje  osnovnog i proširenog tečaja « HIGIJENSKI MINIMUM «  Molimo zainteresirane obrtnike  da se prijave  Udruženju, kako bismo mogli realizirati polaganje. Rok prijave26.05.2014. godine.

Pozdrav ljetu     06. lipnja 2014. Udruženje organizira manifestaciju Pozdrav ljetu. Molimo obrtnike koji su voljni pridonijeti ovom događaju da se jave u Udruženje. Svoj dolazak potvrdili su obrtnici grada Križevaca, kao i njihova gradska straža.

Zaštita na radu   Molimo obrtnike koji imaju obvezu polaganja zaštite na radu da se jave u Udruženje kako bismo s ovlaštenom tvrtkom mogli upriličiti sastanak na tu temu.

Pisani prigovor potrošača                                                                                                                                             Članak 10.   Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14)

(1) Trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.                                          

  (2) Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.                                                     

     (3) Trgovac je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.                                              

   (4) Osim obveze iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.      

(5) Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.                                                             

  (6) Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

 

                Udruženje obrtnika Pag : e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   ;  023 600045; 098 377022

 

Prijava korisnika