• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

Doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%

 

U Narodnim novinama broj 41/2014 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, prema kojem se, u svrhu osiguranja stabilnosti Državnog proračuna RH, kao jedna od mjera, uvodi povećanje opće stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%.

Stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje od 15% primjenjuje se pri utvrđivanju obveze doprinosa koje su nastale za staž u osiguranju nakon 31. ožujka 2014.

To znači da će se 15% doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje obračunavati u svibnju za dohodak od nesamostalnog rada zarađen u travnju pri obračunu plaće za travanj, kao i pri obračunu obveznih doprinosa obrtnika za travanj 2014.

 

Prijava korisnika