• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

 

 Doprinos za zapošljavanje

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Narodne novine 153/13 uvedena je nova kategorija osiguranika za slučaj nezaposlenosti i to osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (među ostalima obrtnici i trgovci pojedinci, osobe koje obavljaju domaću radinost i sporedno zanimanje a nisu umirovljenici, poljoprivrednici koji plaćaju porez na dohodak, vlasnici OPG-a) upisane u odgovarajući registar i po toj osnovi obvezno osigurani prema propisima o mirovinskom osiguranju.

Time je uvedena i obveza podmirivanja doprinosa za zapošljavanje, kojim se osiguravaju sredstva za financiranje djelatnosti zapošljavanja.

Od 01.01.2014.godine osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obveznici su obračunavanja i uplate doprinosa za zapošljavanje po stopi od 1,70% na osnovicu na koju se obračunavaju i uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja.

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu (NN 157/13) utvrđene su i mjesečne osnovice za doprinose obrtnika:

koji plaćaju porez na dohodak…….……..…… 5.161,65 kn

koji plaćaju porez u paušalnom iznosu…….... 3.176,40 kn

koji plaćaju porez na dobit (najmanje)…….….. 8.735,10 kn

 

Uplate se vrše u skladu sa Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini

Doprinos se uplaćuje na račun HR1210010051863000160 odnosno račun 1001005–1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

a) Osobe koje isplaćuju poduzetničku plaću pri uplati koriste brojčanu oznaku:

- 8788 - Doprinos za zapošljavanje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći. Na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR68“ a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa, kao podatak drugi OIB što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

b) Osobe koje plaćaju porez na dohodak odnosno paušalni iznos poreza pri uplati koriste brojčanu oznaku:

- 8770 Doprinos za zapošljavanje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

Na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke), te kao podatak drugi OIB što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija –Porezna uprava. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

Prijava korisnika