• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

 

 USPOSTAVA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA ZA PODNOŠENJE TROŠARINSKIH OBRAZACA I OBRAZACA POSEBNIH POREZA (SUSTAV E-TROŠARINE)

 

Sukladno odredbama članka 52. stavka 4. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013), članka 20. stavka 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića („Narodne novine“, broj 72/2013) i članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine“, broj 15/2013 i 108/2013) tijekom 2014. godine predviđena je uspostava sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza (sustava e-Trošarine). S time u vezi Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) na svojim će internetskim stranicama[1] objaviti:

tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina), te korisničke upute, tehničku dokumentaciju i specifikacije za primjenu i korištenje aplikativnog podsustava e-Trošarine.[2]

Također, podzakonskim aktom (Pravilnikom o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka) detaljnije će se propisati izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom, pri čemu će trošarinski i porezni obveznici morati: osigurati ispunjenje objavljenih tehničkih preduvjeta za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom, poštivati i primjenjivati Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina), te koristiti aplikativni podsustav e-Trošarine sukladno objavljenim korisničkim uputama, tehničkoj dokumentaciji i specifikacijama koje donosi i/ili odobrava Carinska uprava te koje imaju obvezujuću snagu.

Napominjemo da će za primjenu sustava e-Trošarine, trošarinski i porezni obveznik moći: koristiti vlastiti sustav elektroničke razmjene podataka kompatibilan s sustavom e-Trošarine te se kao vanjski korisnik povezati sa sustavom e-Carine, aplikativnim podsustavom e-Trošarine na način koji omogućuje razmjenu elektroničkih poruka prema unaprijed prihvaćenom obliku i sadržaju, ili koristiti (besplatnu) e-Trošarine web aplikaciju Carinske uprave.

 U svakom slučaju trošarinski i porezni obveznik biti će dužan registrirati se kao korisnik sustava e-Carine (korištenjem G2B servisa Carinske uprave) i u tu svrhu odrediti administratora koji Carinskoj upravi elektronički prijavljuje zaposlenike i njihove podatke popunjavanjem odgovarajućih web obrazaca. Osim toga, važno je voditi računa da će trošarinski i porezni obveznik moći na zakonom predviđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis (u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu) da u njegovo ime i za njegov račun popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke, pri čemu će se, dakle, osoba koja je ovlaštena za zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika sukladno poreznim propisima smatrati korisnikom sustava e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

Predviđena je fazna dinamika uspostave sustava e-Trošarine, pa tako počevši: od dana 24. veljače 2014. godine započinje uporaba sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje obrasca Z-ORT - Zapisnik o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine (Prilog 33 Pravilnika o trošarinama), od dana 1. rujna 2014. godine započinje uporaba sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza (19 obrazaca sukladno određenjima Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka), od dana 1. siječnja 2015. godine započinje uporaba sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje obrasca:  - PUR - Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika (Prilog 14 Pravilnika o trošarinama)  - PUR - Prijava za upis u registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića (Prilog 1 Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića)  - Obrazac 7 - Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila (Prilog 7 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila)

Edukacija gospodarstva biti će provedena tijekom II kvartala 2014. godine, a sve daljnje potrebne informacije biti će dostupne na internetskim  stranicama Carinske uprave.

 

 

 

Prijava korisnika