• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

PRESTANAK VAŽENJA RADNE KNJIŽICE

 

DANOM PRISTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

 Budući da će 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska postati punopravnom članicom Europske unije, tim danom prestaju vrijediti odredbe o radnoj knjižici, te se mijenja i način evidentiranja podataka o radu.

Zbog prestanka važenja radne knjižice kao javne isprave, propisana je obveza poslodavca da najkasnije do 1. listopada 2013. godine radniku vrati radnu knjižicu. Međutim, prije samog postupka provedbe povrata radne knjižice, poslodavac je dužan u radnoj knjižici radnika precrtati sve prazne rubrike uz potpis i pečat, te isto evidentirati u rubriku»Bilješke«.

Radna knjižica se ne zaključuje s danom povratka iste radniku, nego se ostavlja otvoren staž kod zadnjega poslodavca.

 U Bilješku treba upisati slijedeći tekst:

 

Temeljem odredbe člk. 299. Zakona o radu (Narodne novine, br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13.) prije samog postupka provedbe povrata radne knjižice radniku, u radnoj knjižici precrtane su sve nepopunjene rubrike.

 

          Pečat:                                                         Potpis:

 

 

Ukoliko nakon 1. srpnja 2013. godine, a prije vraćanja radne knjižice prestane ugovor o radu, tada se više ne upisuje prestanak rada u radnu knjižicu, jer je ona kao javna isprava prestala važiti, ali se navedenom radniku, kao i ostalim radnicima koji nastavljaju radni odnos, treba precrtati prazne rubrike i staviti prethodno navedena napomena.

Radnici trebaju potpisati preuzimanje radne knjižice.

Radne knjižice koje poslodavac nije u mogućnosti vratiti radnicima, dužan je dostaviti područnom uredu HZMO-a, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je prebivalište radnika nepoznato, središnjoj službi tijela nadležnog za vođenje podataka o osiguranicima.

Međutim, radne knjižice je potrebno osobno odnijeti, te stoga sugeriramo da poslodavac  napravi popis knjižica koje se vraćaju i da HZMO potvrdi primitak.

Prijava korisnika